· 

Aanvaarden wat Is

Aanvaarding, aanvaarden wat er is...zonder oordeel.

 

De mens is goed in het kaderen, verankeren, herijken...ja ik doe daar ook regelmatig aan mee.

Het belangrijkste is aanvaarding, stil staan, bewust worden maar niet de neediness tot inkleuren.

 

Dat laatste is een punt waarin ik mijn gids vraag om verheldering.

 

Gopal

 

Alles begint bij het vertrouwen, of het gemis hieraan. Wanneer je in vertrouwen zak, dat op welke

wijze dan ook, transformatie mag plaats vinden. In welke vorm of event dan ook.  Diep vertrouwen en weten,

dat alles zich ontvouwt op de meest magische manier.

 

Terwijl jullie energetische en kosmische wezens zijn, hebben jullie toch vaak de behoefte aan houvast, een

begrijpen of een " diepere waarheid". En terwijl dit veld aan kennis in jullie hart ligt, blijven jullie de sleutel

toch buiten jezelf zoeken. En het magische van het bestaan is, dat er geen sleutels bestaan. Alles staat al wijd open.

 

Door steeds weer krampachtig grip te zoeken, binnen eigen verhalen, ontstaat er een beweging die je juist

verder afdrijft, van wat je werkelijk wenst. Zo kunnen jullie steeds weer wachten op die shift, of transformatie

, door jezelf steeds weer te vertellen, hoe het er uit gaat zien in jouw of jullie beleving. Elke keer dat je dit

event overdenkt, stop je er nieuwe informatie in, en gaat dit event uiteindelijk zijn waarheid leven.

 

Door het iedere keer te kaderen, te vertellen, te verankeren integreer je het in jouw werkelijkheid.

Door het aan te vullen met emoties, welke je continue in je lichaam uitnodigt om verschuivingen te

maken, zodat je nooit geen innerlijke vrede ervaart. Hoe kan je vrede ervaren, in de realiteit van onvrede.

 

Het magische woord shift wordt dan ook overal gebruikt, om je een verankering te geven op wat je

NOG niet begrijp. Veel mensen maken er de mooiste of gruwelijkste verhalen van. Voorspellingen komen

uit, de beweging is niet te stoppen, zo lijkt het.

 

Maar wanneer gaan jullie werkelijk begrijpen, dat alles zich beweegt, omdat het altijd al zo is geweest.

En door met vertrouwen en aanvaarding mee te bewegen, je af te stemmen op je eigen zieldiepte. Dan

is er dat moment waar je wegdrijft in het zero point energie of kwantumveld.

 

Je brein is in staat, om nieuwe verbindingen te maken, en dit doet het op elk moment. Jullie gebruiken

maar een klein deel van jullie brein, en blijven steken op het willen begrijpen, met het deel van de

hersenen die niet in staat is het te verhelderen. 

 

De kennis ligt binnen je hartcoherentie , de connectie tussen de twee breincentra. Het hart is het weten,

niet het brein. Wanneer je hart weet, zal het brein volgen, met het maken van nieuwe verbindingen.

En elke verbinding daar, stuurt je lichaam aan, de ervaring en het voelen.  

 

Dat wat jij, jullie het diepst geloven, bekrachtig je direct met een zichtbaar event. Doordat er een steeds

grotere groep deze frequentie verankerd in jullie bestaan, gaan de hersenen ook nieuwe verbindingen

maken, en volgt je lichaam dit patroon.

Dat waar een steeds groter wordende groep, dit dieper en dieper ingraaft, zal het event gaan kristalliseren,

en uiteindelijk gaat de mensheid het event uiteindelijk creëren. 

 

Het leven is, hoe jij erover denkt. 

De wereld is aan het vergaan, of gaat over naar iets nieuws. Deze beweging maakt het van nature al, het

is niet het event, dat het doet. Het is de vorm die jullie eraan geven, de klank en kleur die het krijgt.

Door steeds te verankeren dat er grootse events staan te gebeuren, houden jullie deze energie in stand. 

 

Wat als je zou aanvaarden, dat alles er al is. Dat je meedrijft op deze golf, met het vertrouwen waar het

je naar toe brengt. Je steeds opnieuw mag verwonderen, en ervaren dat de wereld een unieke plek is,

met jou erin. En wanneer jullie werkelijk alle verhalen gaan loslaten. Dan kan de aarde zich weer herstellen.

En vinden jullie weer je innerlijke vrede. 

 

Voel voorbij het event, voel waar je intuïtie je leidt, waar je  werkelijk vredig ben. Wanneer je dat voelt,

breng het dan terug naar de aarde, naar je huis en de mensen om je heen.

 

Gopal pleiaden

 

www.wandelkunst.nl

Miranda van der Beek

Irenestraat 6

3214 CE Zuidland

tel 0618389038

                                                                                                        Foto`s : Ron Eijkelhof

                                                                                                                       www.roneijkelhof.nl