· 

Dementie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q en A

Dementie bij Gopal

 

Dementie is een soort van focus, oftewel ze bevinden zich meer in het multidimensionale, inplaats van de aardse realiteit van Nu.

Alles is NU aanwezig, en tijd is niet lineair. Wanneer jullie spreken van dementie heeft dat te maken met de verandering van de

huidige energie. De energie wordt hoger en hoger, en dat uit zich in verschillende events, op menselijk realiteit beleving. Zo

ontstaan er om in jullie termen te spreken" geestesziekten" waaronder dementie.

Jullie spreken dan van het inkrimpen van hersen delen waardoor het geheugen wordt aangetast. Het kortetermijngeheugen word

t minder, en de persoon wordt vergeetachtig, tot het zich uiteindelijk terugtrekt naar kinderlijke beleving, level van bewustzijn.

Er bestaat niet zoiets als dementie, zoals jullie ernaar kijken.

De persoon met dementie veranderd zichtbaar van tijdlijn, tot het moment dat het je niet meer herkent, niet meer weet, en hulp

behoevend wordt omdat het deel van aangeleerd gedrag niet langer herkent. De persoon valt terug naar kinderlijke verwondering,

beleving van zijn of haar omgeving. Dementie is niet een ziekte, maar een focus vanuit een smaller frame van tijd. De persoon

leeft in meerdere werelden tegelijkertijd.

Vanuit ons perspectief bekeken, kiezen deze zielen voor dit pad, en zijn ze meer in staat om juist alles wat aangeleerd is los te laten.

Ze maken de beweging naar binnen, om vanuit een multidimensionaal perspectief het laatste deel op aarde, in dit lichaam, te

bewandelen. De hersenen spreken delen aan, die vooral belangrijk waren in de jongere jaren. Terwijl delen van kennis, aangeleerd,

cognitief gedrag verdwijnt.

Er ontstaat een focus op wat zei kiezen om te zien en te ervaren. Ze bevinden zich in eigen werelden, en dimensies van tijd.

Het ene moment in herinnering, andere moment in het niet langer weten. Deze "krimp" zorgt ervoor dat deze groep mensen niet

langer beïnvloed wordt, door wat er vanuit breder perspectief, als de realiteit wordt waargenomen.

Ze helpen de mensen te herinneren, dat je kunt kiezen, in welke vorm of focus jij je leven wilt inrichten. In deze gevallen kiest de

ziel, om nogmaals de ervaring te beleven vanuit een kind zijn perspectief. Ze kiezen om de tijd stil te zetten, en weer volledig te

focussen op het moment. Met soms een knipoog, van een moment terug in tijd.

In zaken van kind trauma, is het de focus op het trauma, en het vanuit kinderlijk perspectief herinneren, en helen van het pijnstuk.

Emoties die waren weggestopt, alsnog te laten stromen, om het resetten van het pijnlichaam. Van het samenvatten als geheel, naar

afronding van dit leven.

Dementie is focus, het terugkeren naar een nauwer frame van realiteit. En waar de afronding ligt te wachten, en de ervaring om

volledig in dat moment terug te keren.

De mens is in staat, steeds opnieuw te kiezen binnen de verschillende frames of templates van dimensies, om uiteindelijk te

onderzoeken, te ontdekken in welke ze zich het meeste " thuis" voelen. Uiteindelijk is elk frame thuiskomen, vanuit een breder

perspectief van leven.

Dementie is geen ziekte, alleen een multidimensionale beleving, van het aardse voertuig. Demen(tie) naar Dimensionaal.

In verschillende werelden tegelijkertijd. En vanwege het verhogen van de energie, en hieruit vloeiende beweging tussen werelden,

en dimensies zal er meer zichtbaar worden.

Ook de grotere groep aan mensen op zekere leeftijd, samen met het minder lang deelnemen aan, en van betekenis zijn in jullie

maatschappelijke structuur maakt dat de focus gekozen wordt, om het tijdframe, als de beleving van de realiteit, maakt dat deze

mensen kiezen voor een smaller frame van leven.

De verschillende frames van deze werelden zullen meer door elkaar worden waargenomen. Het is een samenkomen van mogelijkheden,

om jouw eigen focus te kiezen, of opnieuw te hervinden waardoor je jouw idee van, en over het bestaan, het leven kunt onderzoeken.

Hoe hoger de energie, hoe meer zichtbare veranderingen in jullie menselijke belevingen. Niet alleen dementie, maar ook andere ,

wat jullie " geestesziekten" noemen, zullen meer zichtbaar zijn.

De frames waren er al, jullie blik wordt scherper, en daarmee zal de kennis hiervan ook groeien. Belangrijk om de waarde ervan te

blijven zien.

Gopal ( pleadian)

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0

www.wandelkunst.nl

Miranda van der Beek

Irenestraat 6

3214 CE Zuidland

tel 0618389038

                                                                                                        Foto`s : Ron Eijkelhof

                                                                                                                       www.roneijkelhof.nl